Suvenir xalçalar

istanbul-kovry
hali-hediyelik
Əl işi olan suvenir xalçalar – əsl xalçalardır, yalnız kiçik ölçüdə, miniatür. Belə xalçaları çərçivəyə salıb, sizin arzunuzla istənilən naxışı və yaxud adı toxumaq mümkündür. Bu cür orijinal və eksklüziv xalça sizin əziziniz üçün ən unudulmaz hədiyyə ola bilər!