Kilimlərin təmiri

istanbul-kovry

Kilim - əl ilə toxunulmuş ikitərəfli xovsuz yun xalçadır.Biz bütün ölkələrə məxsus olan kilimlərin təmiri ilə peşəkarcasına məşğul oluruq, və bu işi biz həqiqətən keyfiyyətli görürük.