İran xalçalarının təmiri

istanbul-kovry
İran xalçaları qədim zamanlardan varlı və firavan həyatın rəmzi sayılır. Onlar gözəl və nəfis dizaynı ilə, rəng çalarlarının dolğunluğu ilə, əl işinin yüksək keyfiyyəti ilə seçilirlər. Zədənin ölçüsündən və növündən asılı olmayaraq biz iran xalçalarının təmiri ilə məşğul oluruq. Belə xalçaların bərpası ilə İrandan gələn ekspert məşğul olur. Tam əmin ola bilərsiniz ki, bərpa olunmuş xalça orijinaldan heç seçilməyəcək!