İpək xalçaların təmiri

istanbul-kovry
Təbii ipəkdən toxunmuş xalçalar əsl möcüzədir! İpək çox maraqlı, incə və nazik təbii parçadır. İpək xalçanın bərpası böyük əmək tələb edən və uzunmüddətli prosesdir. İpək saplar çox nazik olur, lakin məhz buna görə də ipək xalçalar bu cür cazibədar görünüşə malikdir. Bəzi xalçalarda ilmələrin sayı 1 sm2 sahədə 800-ə çatır. Zədənin ölçüsündən və ornamentin pozulmasından asılı olmayaraq, biz sizin xalçanızı bərpa edəcəyik.