Çin xalçalarının təmiri

istanbul-kovry
Çin xalçaları öz unikal naxışları ilə bütün dünyada məşhurdurlar .Başqa ölkələrin xalçalarında bu cür naxışlara rast gəlmək qeyri-mümkündür.Əl ilə toxunan çin xalçalarının toxunuşu sıx olur, onların istehsalında yalnız təbii materiallar və boyalar istifadə olunur.Çin xalçalarının təmiri üzrə böyük təcrübəmiz var.Bu cür xalçaların bərpası ilə məhz çin xalçaları üzrə ixtisaslaşan ustalar məşğul olur.