Antikvar xalçaların təmiri

istanbul-kovry
Antikvar,qədim və nadir xalçaların bərpası onların yüksək dəyərinə görə xüsusi diqqətə layiqdir. Nəticə özünü doğrultsun deyə, emalatxananı düzgün seçmək çox vacibdir. Qədim xalçaların bərpası ilə yüksək peşəkarlığı ilə seçilən ustalar məşğul olmalıdırlar. Biz məhz qədim, qiymətli xalçaların bərpası ilə məşğul olur, və bu işi başqalarından yaxşı edirik. Bizim ustalarımız toxunuşun texnikasını, ornamentləri, sapları çox mükəmməl bilirlər. Xalçanın hansı ölkəyə mənsub olduğundan asılı olaraq, toxunma texnologiyası müxtəlif olur. Buna görə də bizim emalatxanada dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn ekspertlər çalışır. Bütün saplar bərpaçı tərəfindən seçilir, orijinala yaxın olan rənglə boyanır.